HİZMETLERİMİZ

ROTA ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Have an idea

 

Kurumumuzda, aşağıda sıralanan yetersizlik gruplarından biri veya bir kaçından etkilendiği düşünülen ve gelişimi risk altında bulunan bireylere  UDA temelli ve bilimsel dayanakları oluşmuş yöntem ve teknikler kullanılarak erken çocukluk ve okul dönemi özel eğitim, danışmanlık ve aile eğitimi hizmetleri verilmektedir.

 

MR (Zihinsel Gerilik)
Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)
Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
Gelişimsel Gerilik
Özel Öğrenme Güçlüğü
Dil-Konuşma ve İletişim Güçlüğü
Gecikmiş Konuşma
Davranış Bozuklukları